SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Sunday, August 24, 2008

Bab 10(f4) Soalan Ramalan 4, Tema 4

BAB 10 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA.


1 Senarai di atas menunjukkan cara kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu.
a) Jelaskan cara kemasukan buruh cina melalui sistem pengambilan kakitangan dijalankan. (4m)
F Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China.
F Untuk mendapatkan tenaga buruh.
F Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.
F Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh.
F Mereka mesti sampai ke tempat majikannya.

b) Nyatakan kemasukan buruh Cina melalui sistem pengambilan rumah kongsi. (6m)
F Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China.
F Dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
F Pegawai membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut.
F Mereka mesti sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.
F Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi.
F Pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu.
F Seperti yang dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

c) Terangkan perlaksanaan sistem tiket kredit bagi membawa buruh Cina ke Tanah Melayu.(10m)
F Bakal imigran ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung di negara China oleh Kheh-thau(ketua).
H Kheh-thau bertanggungjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum di bawa ke pelabuhan.
H Kheh-thau sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang di bawa.
F Bakal imigran ini dikenali sebagai sin kheh.
H Sin Kheh imigran miskin tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu.
H Golongan imigran diletakkan dibawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh.
H Mereka terlebih dahulu menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan.
H Golongan Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis.
H Untuk menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam satu tempoh tertentu.
F Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju.
H Sama ada mereka bebas atau berhutang.
H Sampai di pelabuhan, sin kheh akan diambil oleh pemborong buruh yang akan bertindak sebagai orang tengah.
H Akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu.
F Jawatan pegawai pelindung buruh dari China telah diwujudkan di Tanah Melayu.
H Bagi mengawasi kemasukan buruh dan imigran dari China.
H Beberapa undang-undang diluluskan untuk membaiki sistem pengambilan buruh.2 Senarai di atas menunjukkan cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu.
a) Nyatakan sebab kedatangan buruh India ke Tanah Melayu. (6m)
F Faktor yang mendorong mereka meninggalkan negara masing-masing.
F Galakan kerajaan kolonial British.
F Penghijrahan tidak ditentang oleh orang Melayu.
F Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India yang mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu.
F Kemakmuran Tanah Melayu yang sedang pesat membangun.
F Membuka banyak peluang pekerjaan kepada kaum imigran.
F Pemerintahan British telah mewujudkan kestabilan politik di Tanah Melayu.

b) Jelaskan cara kemasukan buruh India melalui sistem kontrak dilaksanakan.( 8m)
F Majikan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.
F Sebagai balasannya buruh akan bekerja dengannya.
F Untuk jangka masa tertentu.
F Dengan bayaran yang paling minimum, iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.
F Menyebabkan sering berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh.
F Disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan agensi yang membawa masuk pekerja asing.
F Diharamkan (1938) kerana wujudnya penyelewengan oleh kanangi sendiri.


3 British telah memperkenalkan undang-undang tanah untuk meneruskan penguasaan ekonomi Tanah Melayu.
a) Jelaskan undang-undang berhubung tanah masyarakat Melayu tradisional sebelum
kedatangan British dilaksanakan. (4m)
F Pemilikan dan penggunaan tanah tidak menjadi persoalan masyarakat Melayu.
H Wujud kawasan tanah yang luas.
H Kepadatan penduduk yang rendah di Tanah Melayu.
F Urusan tanah seperti cukai dan aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu terlebih dahulu.
F Kebenaran yang sama bagi mengusahakan sesuatu bidang tanah.
F Tanah merupakan sumber ekonomi dan tunggak kuasa politik.
F Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu.
F Mengikut undang-undang adat, sesebuah kawasan tanah akan menjadi milik seseorang yang
meneroka dan mengerjakan tanah tersebut.
H Tanah boleh diwarisi oleh agensi yang terkemudian.

b) Huraikan pentadbiran tanah semasa penjajahan British. (8m)
F Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah.
H Tatacara hak pemilikannya diubah.
H Sistem pemilikan dan corak penggunaan tanah masyarakat Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di Barat.
H Sistem pemilikan rekod dan catatan sempurna dijadikan bukti pemilikan.
H Rekod bertulis penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah.
H Rekod memudahkan urusan pentadbiran.
C Cukai
C Urusniaga terhadap tanah seperti pajakan, sewa beli, penjualan, dan pembelian.
F Mengikut konsep barat tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.
H British memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem barat.
H Memudahkan kerja pentadbiran tanahdan pembangunan ekonomi.
H Perak negeri Melayu pertama diperkenalkan undang-undang tanah Barat iaitu peraturan tanah 1879.
H Kanun Tanah Selangor diperkenalkan di Selangor ( 1891).
H Di Sungai Ujong Seremban Peraturan Tanah Sungai Ujong telah diperkenalkan (1887).
H British membahagikan Tanah mengikut kegunaan.
H Nilai komersial.
C Tanah ladang.
C Tanah peribumi.
C Tanah perlombongan
H Kadar cukai yang dikenakan terhadap tanah bergantung pada jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan.

d) Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah British kepada masyarakat Melayu. (8M)
F Keberkesanan Pejabat Tanah.
H Undang-undang tanah menetapkan individu ataupun syarikat yang ingin mengusahakan kawasan tidak perlu
mendapatkan kebenaran daripada para pembesar Melayu.
H Mereka membuat permohonan di Pejabat Tanah.
H Masyarakat tempatan juga mendapat kebenaran daripada pejabat tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah,
damar dan rotan.
F Undang-undang Tanah British memberikan kuasa yang besar kepada Residen negeri.
H Mereka menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal.
H Residen mengambil kira faktor seperti modal, teknologi dan bilangan tenaga manusia yang akan menjalankan sesuatu aktiviti ekonomi.
F Perkembangan sistem ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu.
H Orang Melayu mesti membayar cukai yang dikenakan terhadap hasil hutan.
H Semua urusan seperti jual beli, cukai, sewa tanah, barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang.
H Masyarakat Melayu yang tinggal di luar bandar bergantung pada orang tengah untuk meminjam wang.
H Ramai orang Melayu terpaksa menjual tanah milik untuk melangsaikan hutang mereka.


4 a) Apakah alasan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan pada 25 november 1913? ( 4m)

F Menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu di Tanah Melayu.
F Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing.
F Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai
Tanah Simpanan Melayu (TSM).
F Pengisytiharan akan menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak, gadaikan atau ditukar milik
kepada orang bukan Melayu.b) Sejauh manakah Akta Simpanan Melayu bertujuan melindungi kepentingan ekonomi kerajaan penjajah? (4m)

F Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di Tanah Simpanan Melayu.
F Kawasan yang diasingkan sebagai Tanah Simpanan Melayu ( TSM) tidak subur.
F Walaupun kawasannya besar, tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan.
F Sekiranya kawasan yang subur, keluasannyapula kecil.
F Hanya 46.09% daripada TSM yang sesuai untuk pertanian.


c) Huraikan dasar British terhadap pekebun kecil orang Melayu. (12m)

F British mahu mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangka ekonomi.
H British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917.
H Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi.
H Bertujuan mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah daripada kalangan orang melayu
dalam sektor perusahaan getah.
H Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dinaikkan.
H Pada tahun 1930an pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali.
F Sebab British menagwal dasar.
H Peringkat awal, penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah berlaku secara kecil-kecilan.
H Tidak menimbulkan sebarang kebimbangan kepada pengusaha Eropah dan kerajaan penjajah British.
H Sentimen berubah apabila berlaku kemerosotan harga getah dipasaran dunia (1930an.
H British mula mengamalkan dasar memberi perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah.
F Menerusi Rancangan Sekatan Stevenson 1922.
H Mengehadkan pengeluar getah oleh negara pengeluar.
H Dikuatkuasakan antara bulan november 1922 hingga bulan oktober 1928.
H Sekali lagi dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934).
H Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah.
H Pekebun kecil getah ditekan kerana dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang.
H Tindakan meningkatkan harga getah di pasaran memberikan kesan negatif kepada pekebun kecil getah.
H Tanaman getah mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada usaha penanaman padi.
H Rakyat tempatan tidak begitu berminat untuk mengerjakan sawah.