SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Sunday, October 9, 2011

Sejarah peperiksaan Akhir Tahun Ting 4 2011 (post 1)

Berikut berdasarkan kajian tajuk-tajuk penting sejarah bagi tingkatan 4 yang belum 'keluar' sebagai soalan SPm. Dianggap penting dan menjadi tajuk wajib untuk diulangkaji bagi peperiksaan tingkatan 4 (akhir tahun) dan SPM 2011. Sila semak Buku kerja dan bagi pelajar SPM 2011 (semak nota yang telah cikgu sediakan sebelum ini)

SPM 2011 Trial dan  Ramalan SPM 2011
TINGKATAN 4
Bab 1  (Tema 1)
-Tamadun India /Indus.
-Tamadun China.
( 6 aspek )

Bab 2 (Tema 1)
-Tamadun Rom
-T.Yunani (keseluruhan sudah keluar)
-T.China.
-T.India.

Bab 3 (Tema 2)
-Kepentingan candi,pengaruh Hindu Buddha dalam sastera.*
-Pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat Asia tenggara. (politik, ekon dan sosial)
-Kerajaan Srivijaya & kuasa Maritim.
-Kerajaan Kedah Tua.
-Kepentingan Candi.
-Kepentingan Bahasa Sanskrit.

Bab 4 (Tema 3)Islam di Makkah.
-Amalan sistem Kabilah.
-Penentangan Islam di Makkah.
-Reaksi masyarakat di Makkah.

Bab 5 (Tema 3)Islam di Madinah.
-Perjanjian Aqabah.
-Pembukaan Kota Makkah (8 hijrah)

Bab 6 (Tema 3)
-Sumbangan Umaiyah (Tahap 1 dan 2)
-Sumbangan Abbasiyah (intelektual)
-Sumbangan Tamadun Islam kepada Tamadun barat.
-Pertembungan Tamadun islam.
-Sumbangan T.Islam dm bidang sains.
-Sumbangan Ibnu Sina.
-Sumbangan dalam bidang seni.

Bab 7 (Tema 4)
-Teori kedatangan Islam Asia tenggara.3 teori
-Cara penyebaran Islam ke Asia tenggara.

Perkahwinan, gol bangsawan,kelhiran K.Islam, pusat kebudayaan, mubaligh, keistimewaan Islam)
-Kesan penyebaran Islam Asia Tenggara.
-Pengaruh Islam ke A.Tenggara (hampir keseluruhannya sudah keluar)


Bab 8 (Tema 4)
-Kesan Islam terhadap sosiobudaya.
(pendidikan, bahasa dan ekon, kesenian & gaya hidup)
-kesan kedatangan islam terhadap perdagangan, m.wang dan percukaian.


Bab 9 (Tema 5)
-Zaman gelap
-Zaman Reformation.
-Ciri-ciri Fedualisme di Eropah dan ciri-masay Melayu tradisional.

Bab 10 (Tema 6) sangat penting kerana banyak tajuk yang belum keluar lagi.
-Dasar British terhadap Undang-undang tanah.
- Kesan-kesan terhadap ekonomi.
(perbandaran, pembentukan masyarakat berbilang kaum, sistem pendidikan vernakular, perkilangan, pengangkutan & kesihatan)

Detail: mengikut bab

Bab 1
1. Tamadun yang masih belum disentuh sama sekali adalah:1.Tamadun Indus - rujuk kepada 2 bandar pelabuhan, 2 bandar penting, faktor dan sebab pembentukan Bandar Terancang Dunia. Mengapa mereka dapat membina bandar terancang. Bagimana mereka dapat membina tamadun.

2.Tamadun Hwang Ho : beberapa aspek penting (dua yang terpenting adalah aspek pemerintahan, (Bagaimana kejayaan pemerintahaan, mengapa berjaya, pemerintahan Chou, Dinasti Shang) pertanian (mengapa penting, bagaimana pertanian berjaya) Agama dan kepercayaan (jenis agama dan kepercayaan, bagaimana proses penilikan dijalankan) DJ: semak soalan peperiksaan awal tahun juga dan latihan  di buku kerja.

3. Soalan Mesir sudah banyak yang 'dikeluarkan'.

4. Tamadun Mesopotamia: juga pernah keluar sebahagian kecilnya.

Bab 2

1.Tamadun India: aspek: peningkatan tamadun (perdagangan, nama persatuan- Sresthin.Nama pelabuhan: perdagangan dengan Alam Melayu, mengapa perdagangan maju dan penting, penggunaan matawang)

2.Tamadun India: perkembangan zaman perluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya dan Asoka. (mengapa penting, faktor dan kesan)

Bab 3.
1.Kepentingan Srivijaya dan Kedah Tua sebagai pelabuhan penting (menagapa penting)

2.Tasik Tonle sap: kepentingan tasik sebagai agen perkembangan pertanian.

Bab 4: Hanya tajuk Reaksi masyarakat terhadap Islam sahaja lagi yang belum keluar spm.

1.Reaksi terbahagi kepada dua (menerima dan menolak) perlu mengetahui sebab/faktor penolak atau terima, kesan dan bagaimana mengatasi.

Bab 5.

1.Piagam Madinah (mengetahui faktor, isi kandungan terhadap masyarakat Yahudi atau Muslim) mengetahui siapa orang Ansar (asal Madinah, terbahagi kepada dua iaitu Aus dan Khazraj-  bermaksud 'yang menolong') dan pihak Muhajirin (berasal dr Makkah, bermaksud org yang menerima pertolongan)

Bab 6:Kerajaan-kerajaan Islam

1.Kerajaan Bani Umayyah - Terbahagi kepada dua tahap. Sila pastikan anda mengetahui tentang aspek politik kedua-dua tahap dan bandingkan kedua-dua aspek. (lihat nota di blog)

2.Kerajaan Turki Uthamniah; Kejayaan tentera dan pengukuhan kuasa.

3.Pertembungan budaya /Tamadun Islam dengan budaya/tamadun lain.

Bab 7: penyebaran Islam melalaui aspek perdagangan dan pemerintahan (aspek faktor/mengapa dan kesan)

Bab 8
-Kesan Islam terhadap sosiobudaya.
(pendidikan, bahasa dan ekon, kesenian & gaya hidup)
-kesan kedatangan islam terhadap perdagangan, m.wang dan percukaian.

Bab 10
-Dasar British terhadap Undang-undang tanah.
- Kesan-kesan terhadap ekonomi.
(perbandaran, pembentukan masyarakat berbilang kaum, sistem pendidikan vernakular, perkilangan, pengangkutan & kesihatan)