SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, September 13, 2013

Tajuk Ulangkaji penting tingkatan 4, peperiksaan akhir tahun 2013
Tajuk-tajuk Ulangkaji  Peperiksaan Akhir Tahun 2013, Tingkatan 4
(sila buat semua latihan dalam buku kerja dan mohon perbincangan dgn guru) Lihat juga www.djlovehistory.blogspot.com sebagai panduan dari masa ke semasa. Sila bincang bersama guru anda atau boleh berjumpa cikgu!

Bab 3- Bab 10 sahaja. (kertas 2)
Bab 1-10 Kertas 1
Bab 6 (kertas 3)

Bab 3
-Kerajaan Agraria – definisi, ciri-ciri agraria, kegiatan ekonomi utama. (m/s 75-77)
-peranan Tasik Tonle  Sap kepada Kerajaan Angkor. (m/s 77)
-penggantungan antara agrarian dan maritim (m/s 83)
-Faktor kejayaan Srivijaya dan Kedah Tua menjadi kerajaan maritim terulung. (,/s 78-83)
-Bagaimana memajukan bidang pertanian dalam Negara. (KBKK)
Bab 4
-Reaksi masyarakat terhadap Islam.
-mengapa menolak dan mengapa terima islam (m/s 110-111)
Cara penentangan  dan bagaimana menagatasinya. (m/s 111-114)

Bab 5
-Perjanjian Aqabah 1 & 2- isi perjanjian dan kesan Perjanjian Aqabah 1 & 2 (m/s 118-119)
-Suasana di madinah. 3 golongan penduduk di madinah.(m/s 118-119)
-Penyebaran Islam – jenis strategi- penyebaran. (m/s 129-131)
-Reaksi terhadap warkah Rasullullah. (m/s 129-131)
-Sebab yang membolehkan Islam berperang. (m/s 129-131)
-garis panduan berperang. (m/s 129-131)
-mengapa dikatakan Islam berkembang disebabkan berperang. (m/s 129-131)
-Perjanjian Hudaibiyah – peristiwa, kandungan dan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. (m/s 130-133)
-Pembukaan semula Kota Makkah- faktor/sebab/mengapa- kepentingan, strategi, kepentingan. (m/s 134-137)
-Nilai-nilai murni bagi membentuk Negara yang aman damai dan mengekalkan perpaduan.(KBKK)

Bab 6
-Konsep Khalifah.(m/s 142)
-ciri seorang khalifah syarat untuk dilantik.(m/s 143)
-4 cara pemilihan khalifah.(m/s 143)
-sumbangan  dua  orang khalifah semasa zaman Khulafa ar rasyidin.(m/s 144-146)
-Jika anda seorang pemimpin negara Islam, apa cirri yg mesti ada. (KBKK)

Bab 8
-Pengaruh Islam di Asia Tenggara.
-Pemerintahan dan pentadbiran selepas kedatangan islam.(m/s 185-187)
-kesan kedatangan islam terhadap bahasa dan tulisan.(m/s 188-189)
-kesan dalam bidang kesenian. (m/s 190)
-pengaruh terhadap perundangan sebelum  Islam (m/s 188-189)
-Hukum Kanun Melaka (m/s 199-200)
-perbezaan antara Adat temenggung dan Adat Pepatih.(m/s 198-200)
Bab 9
-Zaman Gelap- definisi, konsep asas. –faktor, persamaan feudal Tanah Melayu –Eropah. (m/s 215-216)
-peranan raja zaman  Feudal di Eropah(m/s 216)
-Mengapa gereja dianggap mengongkong rakyat. (m/s 216)
-peranan baron (m/s 216)
-Mengapa perdagangan tidak meluas. (m/s 216)
-Zaman Renaissance –factor berlaku. Mengapa  bermula di Itali. (m/s 217-219)
-peranan patron, siapa, apa mereka lakukan.(m/s 218)
-Kesan zaman Renaissance dari segi politik, ekonomi dan sosial 9m/s 219-220)
Bab 10
-Perkembangan sekolah venakular – sekolah Cina, Inggeris, Melayu, Arab dan Tamil.(m/s 265-266)
-faktor perkembangan sekolah-sekolah ini. .(m/s 265-266)
-apa yang akan berlaku sekiranya sekoalh venakular dikekalkan sehingga peringkat menengah. .(m/s 265-266)