SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Monday, October 5, 2015

TAJUK-TAJUK PENTING PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4-2015

SILA JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH. GUNAKAN JAWAPAN DALAM BUKU MODUL ATAU BUKU TEKS. Gunakan buku modul yang telah lengkap.

* BAB 6 (muka surat 142-149 buku teks) Terdapat juga dalam buku modul.

1. Definisi Khalifah?
2.Syarat untuk menjadi khalifah & tugas khalifah )aspek politik, ekonomi dan sosial)
3.Cara lantikan khalifah. Ada empat cara. dapatkan cara lantikan dan contoh.
4.Sumbangan setiap orang khalifah. 3 sumbangan minimum.
5.Ciri-ciri kepimpinan yang akan membawa kejayaan kepada negara. (Nilai positif yang akan membawa kejayaan atau kegemilangan kepada negara)


6. Kerajaan Bani Umaiyah. (Teks 151-154)
Perbandingan sumbangan tahap 1 & tahap 2.
7.Mengapa kerajaan ini runtuh.
8.Nyatakan langkah yang perlu dilakukan oleh Malaysia untk berjaya (dengan meniru model Kerajaan Umaiyah) Fokus kepada pendidikan, perpustakaan, pusat penterjemahan, pentadbiran.

9. Kerajaan Abbasiyah (teks 156-158)
Sumbangan kerajaan Abbasiyah. BaitulHikmah dan Pendidikan.

BAB 7; ISLAM DI ASIA TENGGARA,.

1.Pengaruh Islam di Asia Tenggara. (politik, ekon dan sosial) teks 185-191. Senaraikan minimum 4 pengaruh setiap satu bidang.

eg: politik  1. Institusi kesultanan di perkenalkan./Daripada amalan Kerajaan Abbasiyah dan Turki Uthamniyah)/ Sultan merupakan ketua kerajaan/ dibantu oleh pembesar seperti Mufti, Kadi, Bilal dan Imam.

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM

1.Pengaruh Islam terhadap matawang (teks 210)
2.Pengaruh Islam terhadap percukaian  dalam Kesultanan Melayu Melaka. (teks 211)
3. Kajian dua undang-undang Kesultanan Melayu Melaka . -mengapa undang2 digubal/keperluan undang-undang kepada sesebuah negara.
4. Apa kandungan Hukum Kanun Melaka.
5.Apa kandungan Undang-undang Laut Melaka.
6. Maksud pendidikan tidak formal/ bagaimana mempelajari pendidikan ini/kaedah belajar pendidkan tidak formal.
7. Mengapa pendidikan penting.
8. Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Faktor perkembangan/kesan. Contoh: Melaka/Acheh
9. Adat Pepatih VS Adat Temenggung (asal usul/ciri-ciri)

BAB 9

1.Zaman Gelap. Definisi. (teks 215-216)
2. Ciri2 zaman gelap.
3.iktibar atau teladan dari zaman gelap.

4.Z. Renaissance  definisi/ciri-ciri  (teks 217-218)
5.Mengapa bermula di Itali.
6.Kesan zaman Renaissance.

7.Zaman Reformation
8.Mengapa terbentuk.
9.Kesan zaman ini.

10..Penjelajahan sebab/faktor/mengapa Sepanyol dan Portugal menjelajah.(teks 223)
11..kesan terhadap penduduk setempat (225-226)
12. mengapa penjelajahan menjadikan mereka gemilang.

BAB 10; DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA.
1. Maksud ekonomi tradisional dan ekon moden.
2.bagaimana melaksanakan pertanian tardional.
3.teknik pertanian moden.
4.kesan pertanian moden.
5. Cara kemaukan Buruh India dan Cina
6.Kesan kedatangan Buruh Cina dan India.
7.Cara menyatukan masyarakat pelbagai kaum.
8. Bandar Baharuu.
-mengapa muncul/faktor kemunculan bandar bahar
-mengapa merugikan orang Melayu/tidak menguntungkan orang Melayu.
9.perkembangan kesihatan
-hospital atau klinik pertama/mengapa.


Tuesday, May 5, 2015

SPM 2016 TAJUK ULANGKAJI TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Edaran akan diedarkan pada jumaat 8 mei 2015 semasa Bengkel Menjawab Sejarah 2015


Bab 1  (Tema 1)
-Pengertian tamadun mengikut Barat dan Islam.
-nama2  EMPAT tamadun awal di lembah sungai.
-nama sungai di tamadun2.
-ciri2 tamadun awal.
-mengapa tamadun bermula di sungai.
-Kepentingan sungai/kegunaan sungai.
-menanda peta, nama tamadun dan sungai.
-tiga ciri utama tamadun awal.
-namakan sistem tulisan
-kepentingan sistem tulisan.
-bagaimana tulisan membantu tamadun awal. Apa kegunaan tulisan.

Bab 2
Tamadun China /Yunani/Rom dan India
-senibina, kenapa penting/kepentingan
-kemajuan dalam aspek ekonomi.(pertanian, perdagangan)
-ikhtibar dalam mencapai kemajuan.Apakah nilai-nilai yang masyarakat tunjukkan (sila lihat buku modul muka surat 2-3)
-bagaimana mencontohi kemajuan tamadun-tamadun ini.(nilai)
-ciri-ciri atau nilai masyarakat bagi mencapai kemajuan/peradaban dalam senibina.
-contoh senibina bagi setiap tamadun China/India/Rom dan Yunani.
-kegunaan senibina.
-apa kemahiran yg perlu dalam membuat senibina? (matematik, sains dan teknologi dll)
-kemajuan sains dan teknologi. Apa kegunaan sains dan teknologi.
-bagaimana sians dan teknologi membantu tamadun.
-kenapa perlu menjaga senibina lama.
-bagaimana menjaga senibina agar tahan lama.
-/perluasan kuasa Dinasti Maurya.
-usaha perluasan kuasa Asoka.
-cara menyumbang kepada negara.
-unsur patriotisme bagi mencapai kegemilangan negara.

Bab 3
-kerajaan Agraria.
-ciri-ciri agraria.
-jenis tanaman-
-faktor kegiatan pertanian.
-kepentingan Tasik Tonle Sap.
-cara memajukan pertanian sawah padi di Angkor.
-Apakah /cara masyarakat
membangunkan kerajaan mereka/nilai
masyarakat (rujuk buku model)
-cadangan memajukan pertanian negara
-cara kedatangan Hindu dan Buddha.
-pengaruh Hindu Buddha dalam politik dan pemerintahan.
-peranan dan kedudukan Raja dlm kerajaan   awal.
-kenapa tidak berani menentang raja.
-memahami golongan status sosial di AT.Bab 1
-cara memartamatkan Bahasa Kebangsaan.
-peranan bahasa Sanskrit.

                                                Bab 4
-maksud jaihiliah
-empat bentuk kepercayaan orang Arab jahiliah.
-kesan pemgamalan semangat assabiyah
-bagaimana membentuk perpaduan.
-sifat/ciri2 jahiliah.
-mengapa masy jaihiliah menolak Islam.
-jelaskan sifat peribadi Nabi Muhammad
-Terangkan ketokohan dan sifat baginda dalam perdagangan.
-buktikan kebijaksanaan baginda menyebarkan dakwah.
-pengamalkan ciri kepimpinan Nabi Muhammad.
-riwayat hidup baginda.
-faktor penerimaan dakwah Islamiah.
-faktor penolakan dakwah oleh orang Quraisy.
-bentuk2 penentangan.
-cara baginda penghadapi.
-bagaimana mengamalkan dasar hormat menghormati.

Monday, April 20, 2015

Spm 2015, persediaan Peperiksaan Pertengahan Tingkatan 5.

Soalan ulangkaji tingkatan 4; akan dicetak dan diberi semasa bengkel.

Bab 2: Perkembangan tamadun

1. Nyatakan penjenisan undang-undang Tamadun Yunani.
2.Bagaimanakah Hukum Kanun 12 dan Undang-undang Justinian boleh disampaikan kepada masyarakat?
3. Nyatakan bahagian Undang2 Rom.
4. Jelaskan Prinsip Undang-undang Rom.
5.Huraikan mengapa undang-undang perlu dijalankan dalam negara.
6.Nyatakan perbezaan undang-undang Legalisme dan Confusionalisme.
7.Bagaimana perlaksanaan undang-undang Zaman Asoka.
8. Bagaimana senibina penting kepada masyarakat bagi mengembangkan tamadun di China/Yunani/Rom
9. Bincangkan perkembangan sains dan teknologi di China/Yunani/Rom.
10.Nyatakan nilai-nilai yang diamalkan oleh tamadun ini dalam meningkatkan tahap pendidikan di China.
11. Mengapakah pendidikan penting kepada masyarakat.

Bab 3: Perkembangan Kerajaan di Asia Tenggara.

1. Nyatakan  4 cara perkembangan agama Hindu Buddha.
2.Huraikan faktor perkembangan agama Hindu Buddha.
3.


Bab 4: Penyebaran Islam di Makkah

1. Berapa lama tempoh penyebaran Islam di Makkah.
2.Nyatakan dua peringkat penyebaran Islam dan tempoh kedua peringkat.
3.Mengapa  Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia.
4.Bagaimanakah penyebaran dakwah secara Islamiah peringkat terbuka dilakukan.
5.Nyatakan nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah semasa penyebaran Islam.

Bab 7: Islam di Asia Tenggara

1. Namakan contoh kerajaan Islam di Asia Tenggara.
2.Terangkan peranan Kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
3.Nyatakan bagaimana Islam disebarkan melalui perdagangan.
4.Nyatakan nilai yang ditunjukkan oleh pedagang semasa menyebarkan Islam.
5.Huraikan nilai positif yg boleh dicontohi daripada sikap pedagang.

Bab 8: Pembaharuan dan pengarih Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

1.Jelaskan pengaruh Islam terhadap ekonomi.
2.Jelaskan 4 faktor kepesatan perdagangan di Melaka.
3.Huraikan matawang timah, mata wang Johor dan matawang emas.
4.Huraikan amalan percukaian zaman kesultanan melayu melaka.
5.Nyatakan nilai yang patut dipraktikkan semasa perdagangan dijalankan.

Bab 10: Ekonomi moden

1. Jelaskan penjenisan sekolah venakular pada zaman British.
2. Huraikan perkembangan sekolah venakular Melayu, Cina, Inggeris dan Tamil.
3. Mengapa perlu diadakan sekolah dari jenis kebangsaan.
4. Nilai yang perlu dipraktikkan semasa berada dalam sekolah bagi mengekalkan perpaduan kaum.

Soalan ulangkaji Tingkatan 5

Bab 2: Gerakan Nasionalisme.

1. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain di Asia Tenggara.
2.Senaraikan tokoh nasionalisme Tahiland dan peranan mereka.
3.Mengapa gerakan tahap 1 terjadi?
4.Mengapa gerakan tahap kedua terjadi?
5.Bagaimana Perdana Menteri Thai menyelesaikan konflik rakyat di sana?
6.Apakah nilai patriotisme yang perlu dipraktikkan di Thailand.

Bab 3 : pembinaan Negara Bangsa

1. Terangkan usaha bagi membina negara bangsa Eropah.
2.Bandingkan negara bangsa eropah dan Madinah.
3.Huraikan mengapa pembinaan negara bangsa Malaysia dikatakan unik.
4.Setujukah anda jika pembentukan negara bangsa dilakukan secara kuku besi/real politik. Berikan alasan anda.

Bab 4: Malayan Union.

1.Nyatakan mengapa berlaku Gerakan Anti Penyerahan Sarawak.
2.Senaraikan penentangan yang dilakukan oleh Rukun 13.
3.Apakah larangan yang diberikan kepada kakitangan awam.
4.Apakah tindakan kakitangan kerajaan terhadap British.
5.Mengapa Vyner Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British.

Bab 5: Kemerdekaan Malaysia.

1. Namakan tokoh2 yang terlibat dengan Suruhanjaya Reid.
2.Huraikan pihak yang terlibat dengan enulisan memorandum.
3.Peranan Suruhanjaya Reid dalam kemerdekaan negara.
4.jelaskan nilai yang dipraktikkan semasa proses kemerdekaan negara.
5.Huraikan peranan Dato Onn Jaafar dalam mencapai perpaduan kaum di Malaysia.
6.Mengapa idea Dato Onn terhadap perpaduan kaum ditolak oleh penduduk Tanah Melayu.
7.Peranan Parti Perikatan dalam mencapai kemerdekaan negara.
8.Huraikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dalam mengekalkan perpaduan kaum.
9. Nyatakan peranan Tunku Abdul Rahman dalam memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu.
10. Mengapa perpaduan kaum penting bagi mencapai Wawasan 2020.