SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, April 29, 2011

Tajuk Ulangkaji Mid Term Exam, Form 4 tahun 2011, wajib dibaca.

Sekolah menengah Damansara Jaya
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011
Ulangkaji Tingkatan 4


  1. Bab 1: ciri-ciri Tamadun asas
-Enam ciri asas.
-mengapa sungai penting.


  1. Bab 2: Tamadun Indus.
-Bandar pelabuhan.
-Bandar utama
-ciri-ciri bandar terancang
-faktor dapat membina bandar terancang.
-bagaimanakah mereka dapat membina bandar terancang.
-iktibar kepada pengalaman mereka.

3.Bab 2:Perkembangan agama-agama di dunia.
-asal usul agama.
-pengasas.
-teras ajaran. contoh, Hindu: Hukum Karma, Islam (Rukun Islam dan Rukun Iman) Empat kebenaran mulai agama Buddha.
-Mengapa manusia perlu mempunyai agama dan kepercayaan?

4.Bab 2: Tamadun Yunani dan Rom.
-ciri-ciri pendidikan Rom dan Yunani
-Sumbangan bidang falsafah Yunani.
-menagapa pendidikan penting kepada manusia.

5.Bab 2: Tamadun Hwang Ho
-kemunculan tamadun
-Agama dan kepercayaan mereka.
-Penilikan, tulang orackle
-kemajuan bidang pertanian, faktor, sumbangan.
-strategi dalam pertanian.

5.Bab 3: Kerajaan Maritim.
-Kerajaan Srivijaya, faktor kejayaan.
-Kedah Tua, kator kemunculan sebagai kerajaan maritim.
-Kemahiran sebagai pelaut yang hebat?
-aktiviti kerajaan maritim.
-iktibar kerajaan maritim.
-kerajaan agria: ciri-ciri dan nama kerajaan.
-kerajaan maritim, ciri-ciri dan nama kerajaan.
-kepentingan tasik Tonle Sap.
-bagaimana memajukan pertanian.
-bagaimana memajukan kerajaan maritim.

6. Bab 3:Pengaruh Hindu Buddha
-cara kedatangan pengaruh di Asia Tenggara.
-pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan, ekonomi dan sosial.
-peranan / kepentingan bahasa sanskrit.
-bagaimana budaya hormat menghormati budaya boleh dilaksanakan?
-peranan candi dalam kerajaan awal.

7.Bab 4: Zaman Jahiliah.
-Maksud assabiyah dan kesannya kepada masyarakat.
-maksud kabilah.
-maksud kafilah.
-ciri politik, ekon dan sosial masyarakat jahiliah.
-kedudukan wanita pada zaman ini.

8. Nabi Muhammad s.a.w
-Riwayat hidup baginda.
-Pengalaman perniagaan baginda.

9. Penyebaran Islam di Makkah.
-cara penyebaran.
-memahami dua tahap penyebaran.
-sebab mudah diterima.
-sebab ditentang.
-cara penentangan orang Quraisy.
-bagaimana Nabi Muhammad menghadapi penentangan.
No comments: