SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Tuesday, May 5, 2015

SPM 2016 TAJUK ULANGKAJI TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Edaran akan diedarkan pada jumaat 8 mei 2015 semasa Bengkel Menjawab Sejarah 2015


Bab 1  (Tema 1)
-Pengertian tamadun mengikut Barat dan Islam.
-nama2  EMPAT tamadun awal di lembah sungai.
-nama sungai di tamadun2.
-ciri2 tamadun awal.
-mengapa tamadun bermula di sungai.
-Kepentingan sungai/kegunaan sungai.
-menanda peta, nama tamadun dan sungai.
-tiga ciri utama tamadun awal.
-namakan sistem tulisan
-kepentingan sistem tulisan.
-bagaimana tulisan membantu tamadun awal. Apa kegunaan tulisan.

Bab 2
Tamadun China /Yunani/Rom dan India
-senibina, kenapa penting/kepentingan
-kemajuan dalam aspek ekonomi.(pertanian, perdagangan)
-ikhtibar dalam mencapai kemajuan.Apakah nilai-nilai yang masyarakat tunjukkan (sila lihat buku modul muka surat 2-3)
-bagaimana mencontohi kemajuan tamadun-tamadun ini.(nilai)
-ciri-ciri atau nilai masyarakat bagi mencapai kemajuan/peradaban dalam senibina.
-contoh senibina bagi setiap tamadun China/India/Rom dan Yunani.
-kegunaan senibina.
-apa kemahiran yg perlu dalam membuat senibina? (matematik, sains dan teknologi dll)
-kemajuan sains dan teknologi. Apa kegunaan sains dan teknologi.
-bagaimana sians dan teknologi membantu tamadun.
-kenapa perlu menjaga senibina lama.
-bagaimana menjaga senibina agar tahan lama.
-/perluasan kuasa Dinasti Maurya.
-usaha perluasan kuasa Asoka.
-cara menyumbang kepada negara.
-unsur patriotisme bagi mencapai kegemilangan negara.

Bab 3
-kerajaan Agraria.
-ciri-ciri agraria.
-jenis tanaman-
-faktor kegiatan pertanian.
-kepentingan Tasik Tonle Sap.
-cara memajukan pertanian sawah padi di Angkor.
-Apakah /cara masyarakat
membangunkan kerajaan mereka/nilai
masyarakat (rujuk buku model)
-cadangan memajukan pertanian negara
-cara kedatangan Hindu dan Buddha.
-pengaruh Hindu Buddha dalam politik dan pemerintahan.
-peranan dan kedudukan Raja dlm kerajaan   awal.
-kenapa tidak berani menentang raja.
-memahami golongan status sosial di AT.Bab 1
-cara memartamatkan Bahasa Kebangsaan.
-peranan bahasa Sanskrit.

                                                Bab 4
-maksud jaihiliah
-empat bentuk kepercayaan orang Arab jahiliah.
-kesan pemgamalan semangat assabiyah
-bagaimana membentuk perpaduan.
-sifat/ciri2 jahiliah.
-mengapa masy jaihiliah menolak Islam.
-jelaskan sifat peribadi Nabi Muhammad
-Terangkan ketokohan dan sifat baginda dalam perdagangan.
-buktikan kebijaksanaan baginda menyebarkan dakwah.
-pengamalkan ciri kepimpinan Nabi Muhammad.
-riwayat hidup baginda.
-faktor penerimaan dakwah Islamiah.
-faktor penolakan dakwah oleh orang Quraisy.
-bentuk2 penentangan.
-cara baginda penghadapi.
-bagaimana mengamalkan dasar hormat menghormati.

2 comments:

lim yi xin said...

Cikgu, bloeh posr jawapan untuk objektif?

Janicez said...

cikgu, so exam these are coming out right?
- 4 Batai 2015