SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Wednesday, August 3, 2016

Tajuk-tajuk penting soalan Percubaan SPM 2016 (Tingkatan 5)

Bab 2 (Tingkatan 4)
Tamadun China/India
-struktur dalam masyarakat.
-jenis kepercayaan-bagaimana menjalankan.
-senibina, kenapa penting?
-aspek sosial masyarakat (pendidikan,
status masyarakat.)
-ikhtibar dalam mencapai kemajuan.
-bagaimana mencontohi kemajuan
tamadun-tamadun ini.
-ciri-ciri atau nilai masyarakat bagi
mencapai kemajuan/peradaban.
-aspek sosial masyarakat (pendidikan,
status masyarakat.
-Sains dan teknologi- bagaimana mencontohi/kepentingan
-langkah menjadikan Malaysia sebagai negara hab pendidikan.


Bab 2 (Tingkatan 4)

Tamadun  Rom
-Sejarah perundangan
-2 jenis prinsip undang-undang  a)   ....   b)...
-prinsip perundangan
-justice? Apa maksudnya? Asal? Prinsip perundangan?
-kepentingan undang2.
-prinsip undang2 kepada orang kaya dan orang miskin? Konsep adil dalam perundangan.Bab 3 (Tema 2) (Tingkatan 4)

-Kepentingan candi,pengaruh Hindu Buddha dalam sastera.
-Pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat Asia tenggara. (politik, ekon dan sosial)Bab 5  : Hijrah (Tingkatan 4)

-maksud  P.Aqabah
-kandungan P.Aqabah 1 dan 2.
-Perbandingan antara Perjanjian Aqabah 1 dan 2.
-antara pihak mana?
-mengapa Perjanjian Aqabah sebagai penggerak hijrah?
-asas kepada peristiwa hijrah?
-Keistimewaan P.Aqabah? Mengapa penting? Apa akan berlaku jika perjanjian Aqabah tidak terjadi?
-Iktibar/teladan daripada peristiwa  Aqabah-aplikasi dalam kehidupan.
-nilai yang boleh dikaitkan dengan  P.aqabah?
-ciri-ciri atau nilai masyarakat bagi
mencapai kemajuan/peradaban.
-aspek sosial masyarakat (pendidikan,
status masyarakat.
-Piagam Madinah - ciri-ciri/kepentingan
-keunggulan P.Madinah./apa yg istimewa.
-ciri-ciri  masyarakat Madinah yg boleh diteledani. 


Bab 6 (Tema 3) (Tingkatan 4)

-Sumbangan Umaiyah (Tahap 1 dan 2)
-Sumbangan Abbasiyah (intelektual)
-Sumbangan Tamadun Islam kepada Tamadun barat.
-Pertembungan Tamadun islam.
-Sumbangan T.Islam dm bidang sains.
-Sumbangan Ibnu Sina.
-Sumbangan dalam bidang seni.

BAB 8 (Tingkatan 4)
- Perdagangan dan mata wang dan cukai.  
-pengaruh Islam dalam politik, ekonomi dan sosial.
-Nilai yang dikaitkan dgn masyarakat dalam menjalankan perubahan yg dibawa oleh Islam.


BAB 9 (Tingkatan 4)
- Zaman Gelap.
-Definisi.
-Ciri-ciri
-Bagaimana Eropah keluar dr zaman gelap.
-Bagaimana menjarakkan dominasi orang Barat pada hari ini. (Penguasaan Eropah terhadap Asia dan sebagainya dalam semua bidang)Bab 10: Perkembangan ekonomi Tanah Melayu (Tingkatan 4)
-cara-cara kedatangan Buruh  India ke Tanah Melayu.        
 -Huraikan cara           kemasukan buruh dari China.       
-Kenapa petempatan zaman penjajahan berbeza dgn zaman sekarang? KBAT   
-Perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu.
-abad mana?
-antara pihak mana? Kenapa berlaku? Kepentingan?
-perkembangan insuran? Kenapa? Kepentingan bagi melahirkan ekonomi moden.
-peranan institusi perbankan abad ke 19?
- peranan institusi perbankan abad ke 20?
-kepentingan GST kepada negara?     
-nilai yang digunakan.
-apa yang akan berlaku jika perkembangan ekonomi  tidak
dijaga oleh kerajaan.
mencapai kemajuan/peradaban.
-aspek sosial masyarakat (pendidikan,
status masyarakat.


 Bab 1: Nasionalisme: (Tingkatan 5)
 Tahap-tahap nasionalisme.
-Tahap 1 dan 2: ciri-cirinya di Indonesia.
-Kesan tahap 1 dan 2 kepada penduduk.
-Tuntutan tahap 1 dan 2
-Matlamat tahap 1 dan 2
-Golongan yang terlibat tahap 1 dan 2
-Nilai iktibar kepada rakyat.
-Pemimpin pada tahap gerakan ini.
-Mengapakah gerakan di Indonesia berjaya mencapai kemerdekaan?
-Ciri-ciri umum Birokrasi.
-Kesan birokrasi terhadap negara Burma.
-Pemodenan di Thailand dalam pentadbiran.

Bab 2 (Tingkatan 5)

-Peranan akhbar
-Gerakan Islah vs peranan akhbar vs KMM
-ciri-ciri warganegara yg mempunyai nasionalisme yang tinggi.
-bagaimana mengekalkan kedaulatan negara.

Bab 3: Kesultanan Melayu Melaka. (Tingkatan 5)

-Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
-Ciri-ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka.  
-Mengapa ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka boleh diambil sebagai iktibar kemajuan negara atau kerajaan.
-Nilai yang dipraktikkan.  (nilai-huraian-contoh)   
-Sistem Jemaah Menteri Kelantan.
-Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu.
-Kepentingan Sistem Jemaah dan Undang-undang Tubuh negeri Terengganu.
-keistimewaan cara pembinaan negara bangsa Malaysia
-warisan Melayu yang masih kekal di Malaysia.
 -Definisi Realpolitik, ciri-ciri.
-sebab-sebab terbentuknya negara bangsa moden di Eropah pada   penghujung abad ke 19. 
-Tindakan yang dilakukan oleh pemimpin bagi menjayakan konsep Realpolitik.
-Realpolitik vs pembinaan negara Islam Madinah. 
  

Bab 5:Suruhanjaya Reid (Tingkatan 5)

-tujuan Suruhanjaya Reid diadakan.
-isi perlembagaan.
-Mengapa berjaya.
-Tokoh yang terlibat.
-golongan yang menetang PTM 1948 dan mengapa.
-apa tindakan mereka (org dagang dan radikal)


Bab 6:Penubuhan Malaysia. (Tingkatan 5)

-faktor penubuhan Malaysia dr aspek politik, ekonomi dan sosial.
-negara mana yg terlibat? Mengapa?
-Reaksi dalaman di Tanah Melayu? Reaksi Sarawak? Sabah? Singapura? Brunei?
-Tokoh yang terlibat.
-Reaksi luar negara.
-nilai yang mesti dipraktikkan bagi mempertahankan kedaulatan negara.
-Jika Malaysia tidak ditubuhkan, apa kesannya?
-Mengapa berjaya.
-Tokoh yang terlibat.
-golongan yang menetang PTM 1948 dan mengapa.
-apa tindakan mereka (org dagang dan radikal)

Bab 7 (Tingkatan 5)

-Perlembagaan
-Badan Kehakiman, Perlaksanaan dan Perundangan


Bab 8 (Tingkatan 5)

-Rukun Negara peranan-sejarah-kepentingan
-perpaduan negara, mengapa penting.
-cabaran dalam mencapai perpaduan kaum di Malaysia.
-bagaimana mempraktikkan nilai yg berkaitan.

Bab 9 (Tingkatan 5)

-Dasar hubungan luar Malaysia.
-jenis-jenis hubungan luar Malaysia.
-faktor hubungan luar -politik, ekonomi dan sosial.
-halangan dalam hubungan luar.
-cara mengekalkan hubungan luar yg harmoni.    

No comments: