SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, October 14, 2016

SPM 2016 PANDUAN KERTAS 3 SEJARAH 1249/3 PART 1CADANGAN KERTAS JAWAPAN / INFORMASI KERTAS SEJARAH SPM
KERTAS 3  KOD : 1249/3
TAHUN 2016

Pernyataan umum:
Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa: Dasar luar negara tidak statik. Secara asasnya, pembentukannya ialah proses yang dinamik. Oleh itu, dasar luar negara kita berkembang dengan mengambil kira perubahan kepimpinan serta keadaan politik dan ekonomi global yang sentiasa berubah.


  1. Kertas 3 mengandungi 8 atau 9 soalan.
  2. Soalan pertama adalah pengenalan.
  3. Pengenalan biasanya hanya mengandungi 5 markah. Pelajar hanya menulis dalam lingkungan tiga perenggan sahaja. (2 isi satu perenggan  - huraian – contoh)

Arahan:
·         Pastikan menulis nombor soalan dengan betul.
·         Jawab semua soalan dahulu.
·         Garis kata kunci dengan pensil warna atau high light. (Jika mempunyai masa)
·         Menulis 2 isi untuk satu perenggan. (Supaya kelihatan kemas)
·         Menulis dengan kemas dan cantik.
·         Soalan 1- 4 boleh didapati daripada buku teks.
·         Soalan 5-7 (5-8) merupakan soalan secara analisis. Soalan ini mengkehendaki pelajar menganalisa (membanding-beza atau persamaan) Malaysia dan negara luar.
·         Soalan 8/ 9  adalah rumusan.
·         Rujuk senarai kandungan bagi mencari maklumat yang dikehendaki.

Disediakan oleh:
Puan Noor Arba’iah Bt. Ismail
Jurulatih Utama (JU)
PPD Petaling Utama
SMK Damansara Jaya
Sekolah Kluster KecemerlanganSENARAI KANDUNGAN:

1
Maksud Hubungan luar. Definisikan hubungan luar/dasar luar negara./
Nyatakan secara ringkas hubungan Malaysia dalam ’hubungan luar’
Apakah yang anda fahami tentang dasar luar negara
Terangkan maksud hubungan Malaysia dan negara luar.

Mukasurat
1
2
Soalan 2:  Asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia /
Huraikan asas-asas yang membentuk dasar luar Malaysia./
Jelaskan  faktor-faktor yang mmbentukan dasar luar negara. (15m /20 m )     
 Buku Teks muka surat 237-238  (9.2.1 Dasar-dasar luar Malaysia)


2-3
3
Soalan 3: jelaskan perkembangan dasar luar mengikut tahap pemerintahan. 
Jika soalan meminta tahap 1/tahap 2/tahap 3, hanya jelaskan tahap yang berkaitan sahaja.
Jika tidak dinyatakan, pelajar  perlu mencatat ketiga-tiga tahap/
Dasar luar negara berubah mengikut keperluan negara. Bincangkan/
Jelaskan tahap-tahap dalam hubungan /dasar luar Malaysia.  (30 m)
Bincangkan./Jelaskan tahap-tahap dalam hubungan /dasar luar Malaysia. 
Bu   Da   Dasar hubungan luar Malaysia tidak bersifat statik. Jelaskan. 30m/
Buku teks  muka surat 240-242./


3-4
4
Soalan 4: Jelaskan prinsip-prinsip yang menentukan hala tuju dasar luar Malaysia/
bagaimana dasar luar negara Malaysia dibuat?/
Atau Nyatakan panduan dalam menentukan dasar luar negara. (20m/30m)

5-6
5
Soalan 5:Hubungan dasar luar Malaysia dengan pertubuhan serantau. (10-15 m)/
Jelaskan tujuan hubungan serantau. (negara-negara yang berdekatan/jiran/Asia Tenggara)  /
 Huraikan peranan Malaysia dengan dasar luar negara di kawasan kejiranan
atau Asia Tenggara.


6
6
Soalan 6: Jelaskan sejarah dasar luar Malaysia dalam negara serantau/Asia Tenggara.
Polisi dasar luar berubah  dari semasa ke masa yang lain di Asia Tenggara.
Jelaskan sejarah ( ASA_MAPHILINDO_ASEAN_)6
7
Jika soalan 7: Dasar luar Malaysia dan Asia Tenggara hanya menampakkan keberhasilan dalam ASEAN, bincangkan. (Hanya catat Asean sahaja)

7
8
1.       S    Soalan 8: Peranan Malaysia dalam ASEAN. Penglibatan Malaysia dalam ASEAN. (30m)
2.             Buku teks mukasurat 258-260.
3.       8    8
9
Soalan 9: Dasar luar Malaysia yang pertama iaitu Komanwel ditentukan atas sebab
negara pernah dijajah oleh Brtish.
Jelaskan/ Huraikan kepentingan dasar hubungan  negara-negara komanwel. (15m)
4.        

9-10
10
        Soalan 10: Dasar luar Malaysia  dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ( PBB)
 ditentukan atas sebab negara pernah dijajah oleh British.
Jelaskan/ Huraikan kepentingan dasar hubungan  negara-negara komanwel/
Jelaskan peranan Malaysia dalam PBB. Buku teks muka surat 245-248.  (20m)


10-11
11
Soalan 11: Malaysia terlibat dengan beberapa pertubuhan dunia.  Jelaskan peranan
Malaysia dalam beberapa pertubuhan dunia. 30m/
Ba          Bagaimana Malaysia menggunakan dasar hubungan luar  secara bijak/sebaik mungkin.
Da         Dasar luar Malaysia berkembang selaras dengan kemajuan global.
11-13
12
Soalan 12:  Pada pandangan anda, adakah wajar, Malaysia menunjukkan sikap tidak
campurtangan  dalam isu atau peristiwa  atau konflik dalam mana-mana negara
dalam dunia.  (10m) /
Ke          Kewajaran pendekatan bertoleransi dalam mengekalkan hubungan harmoni dengan
              negara jiran.


13-14
13
Soalan 13: Peranan rakyat Malaysia untuk meningkatkan imej  Malaysia di persada
antarabangsa. (10m)
Atau hubungkait peranan rakyat dengan kejayaan negara di peringkat antarabangsa.


14
14
Soalan      Soalan 14: a) Masalah yang timbul daripada dasar hubungan luar
                                    b) Nyatakan cadangan bagi mengatasi masalah tersebut.

     151   14
   15
15
    Soalan 15: nyatakan nilai-nilai /iktibar/patriotism daripada hubungan dengan
   negara luar.


   15
16
Rumusan – mesti mengandungi 3 bahagian.
Pengetahuan
Rumusan
Harapan.

  15


No comments: