SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, April 25, 2008

SPM MID TERM-Ulangkaji Topik...

TAJUK-TAJUK ULANGKAJI TINGKATAN 5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2008

TINGKATAN 4
1. Bab 2 (wajib baca)

• Memahami sumbangan tamadun-tamadun Rom, Yunani,China dan India berkaitan dengan senibina, teknologi.
• Soalan-soalan yang berkaitan, sila uji diri.
- Siapakah Alexander the Great?
- Namakan negeri jajahan takluknya.
- Alexander terkenal kerana membudaya Budaya Hellenistik.Apakah budaya ini?
- Siapakah Chandragupta Maurya?
- Namakan jajahan takluknya/ atau sumbangan kejayaannya?
- Siapakah Augustus Caesar? Bagaimana sumbangan Tamadun Rom?
- Siapakah Maharaja Han Wu Ti?
- Nyatakan sumbangannya terhadap tamadun China.
- Nyatakan perkembangan Yunani , Rom. Chin adan India dalam senibina (mengetahui sekurangnya 5 setiap satu)
- Apakah perkembangan sains dan teknologi yang dicapai oleh setiap tamadun.

2.bab 4 (wajib baca)
o Baca dengan teliti perkembangan d\Islam di meka
o -Nyatakan tiga golongan paling awal memeluk Islam di Mekah
o -Nyatakan dua peringkat penyebaran Islam
o - Mengapa Islam disebarkan secara rahsia?
o –Jelaskan bagaimana nabi Muhammad mula sebarkan Islam.
o –Sebutkan mengapa Islam ditentang ketika awal Islam disebarkan.


3.Bab 5 Hijrah (wajib baca)
o Apakah maksud hijrah?
o Apakah sebab hijrah berlaku (ada 15 sebab)
o Huraikan kepentingan hijrah kepada masyarakat Islam madinah dan umat Islam.

TINGKATAN 5
1.Bab 1:Imperialisme Barat. (pilihan)

o Faktor-faktor Imperialisme.
o Terangkan / sebab kesan-kesan Imperialisme terhadap Asia Tenggara.
o Ada dua peringkat nasionalisme, namakan peringkat tersebut.

2.bab 3 : pembentukan Negara Bangsa (wajib baca)
o Konsep negara bangsa Eropah?
o Apakah yang dimaksudkan dengan amalan real politik di Eropah?
o Peperangan yang dilakukan oleh Otto Von Bismark?
o Usaha peperangan oleh Mossalini?
o Perbezaan antara kerajaan Islam dan Eropah daripada konsep Negara bangsa.


2. Bab 4 (wajib baca) Malayan Union (1946)
o Apakah Malayan Union.
o Nyatakan cirri-ciri MU.
o Langkah yang diambil oleh orang Melayu dalam menentang MU.
o Tujuan diperkenalkan MU.
o Kumpulan yang menyokong MU.
o Kumpulan yang menentang MU.
o Usaha British bagi menggantikan MU.

Persekutuan Tanah Melayu (1948)
o Apakah PTM 1948?
o Bentuk perlembagaan PTM?

1 comment:

Anonymous said...

kalau smue topik tu kua cmne??