SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, June 13, 2008

Jawapan & Ulasan
1. Kata-kata kunci untuk soalan di atas telah dinyatakan melalui peta minda di bawah ini. Namun demikian kata-kata kunci itu perlu dihuraikan sehubungan dengan kehendak soalan.Contoh

Kata kunci - Terusan Suez

Huraian:
Apabila Terusan Suez dibuka, jarak antara Barat dan Timur semakin pendek dan ini telah menggalakkan kegiatan imperialisme.

Kata Kunci - Kapal Wap

Huraian:
Kapal wap telah menyebabkan perjalanan jarak jauh dapat dilakukan. Lebih banyak barangan dapat diangkut. Kapal wap juga tidak bergantung kepada tiupan angin. Semua kelebihan ini telah menggalakkan imperialisme Barat di Asia Tenggara.2. Berdasarkan pernyataan pada soalan, jelaskan ciri-ciri birokrasi Barat yang telah diperkenalkan di Asia Tenggara.

• Rangka Jawapan

Kerajaan pusat melalui penyatuan wilayah
Gabenor Jeneral menjadi ketua pentadbir
Pentadbiran melalui biro
Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro
Undang-undang Barat digunakan
• Soalan ini memerlukan para pelajar untuk mengemukakan kata-kata kunci yang tepat dan betul. Sebagai contohnya para pelajar mestilah boleh mengemukakan istilah-istilah yang tepat seperti Gabenor Jeneral dan Biro. Istilah yang salah akan membawa pengertian yang berlainan.3. • Rangka Jawapan

Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda
Jabatan-jabatan kerajaan ditubuhkan
Dewan Tempatan ditubuhkan
Volksraad iaitu Majlis Rakyat ditubuhkan sebagai langkah ke arah kemerdekaan
• Para pelajar boleh menguasai soalan di atas dengan mengingati kata-kata kunci berikut;

Gabenor Jeneral
Pengawasan pegawai Belanda
Jabatan
Dewan Tempatan
Volksraad
Soalan Struktur
1.
a)
Bijih timah, kayu jati,tebu kelapa

Penerangan : Hanya bahan-bahan ini sahaja diterima sebagai jawapan kerana di Asia Tenggara pada abad ke -18, pertanian moden seperti kelapa sawit, koko dan getah belum diperkenalkan.
b)
Sistem pemerintahan beraja

Penerangan : Jawapan sistem monarki turut diterima. Jawapan-jawapan lain yang berkaitan dengan jawatan-jawatan moden tidak dapat diterima kerana ia diperkenalkan oleh kuasa imperialis Barat.
c)
Suatu keperluan untuk menguasai ekonomi negara-negara jajahan.

Penerangan : Para pelajar perlu menyedari bahawa kekayaan dan potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara merupakan faktor tarikan penting kepada kuasa-kuasa imperialis Barat untuk menguasai rantau ini. Penguasaan politik hanyalah alat dan pra syarat kepada matlamat utama iaitu penguasaan ekonomi.
d)
Kerajaan pusat melalui penyatuan wilayah

Gabenor Jeneral ialah ketua pentadbir

Pentadbiran melalui biro

Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro

Undang-undang Barat digunakan

Penerangan : Fakta-fakta di atas perlu ditulis dengan istilah yang tepat kerana ia mempunyai pengertian yang khusus dan tertentu.

No comments: