SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, June 13, 2008

SPM Latihan 1: Nasionalisme

Imperialisme Barat di Asia Tenggara
Analisa Soalan
Soalan Esei
1.
Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan imperialisme Barat di Asia Tenggara yang bermula pada abad ke-19.2.
Apabila kuasa-kuasa imperialis telah menguasai Asia Tenggara, mereka telah merubah sistem pentadbiran Barat.3.
Apakah perubahan-perubahan pentadbiran yang telah berlaku di Indonesia akibat kehadiran Belanda?


Soalan Struktur

1.
a)
Nyatakan dua bahan mentah yang ingin dikuasai oleh penjajah Barat di Asia Tenggara pada abad ke-18.

(2 markah)


b) Apakah bentuk pentadbiran negara-negara Asia Tenggara sebelum penjajahan Barat?

(2 markah)

c) Mengapa penjajah Barat merasakan perlu untuk merubah sistem politik tradisional Asia Tenggara?

(2 markah)

d) Jelaskan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara.

(4 markah)

No comments: