SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, September 5, 2008

Bab 3-4 (f5)Soalan Ramalan Tingkatan 5, Tema 2

BAB 3 – PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA

1 a) Nyatakan unsur-unsur demokrasi di Negeri Sembilan (10m)
F-Sistem pemilihan pemimpin bersifat demokrasi
F-Keputusan dibuat secara muafakat dan suara majoriti dan kepentingan bersama
F-Rakyat iaitu suku / perut bohak memilih pemimpin dilantik mengikut perigkat
F-Suku memilih Anak Buah
F-Anak Buah memilih Buapak
F-Buapak memilih lembaga
F-Lembaga memilih hudang
F-4 hudang utama Rembun / Jelebu / Johol / Sungai Ujung memilih Yang DiPertuan Besar
F-YD Petuan Besar lambang

2 a ) Jelaskan pembentukan negara Islam Madinah (10m)
F-Piagam Madinah -Asas Piagam Madinah iaitu prinsip Islam
F-Nabi -Memggunakan cara diplomasi dan musyawarah
F-Satu -Menyatukan semua penduduk Madinah, Islam dan Yahudi
F-Hak -Memberi hak kepada bukan Islam sebagai rakyat Madinah
F-Kerjasama -Kerjasam pemimpin dan rakyat
F-Ketua -Mengakui Nabi Muhammad sebagai ketua kerajaan

3 a) Jelaskan ciri-ciri Negara Dan Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka (KMM). (20m)
F-Wilayah Pengaruh
H-Setiap Negara mempunyai wilayah.
H-Wilayah disifatkan sebagai kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya.
H-Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima & mengiktiraf
pemerintahannya.
H-Contoh Empayar Kesultanan Melayu Melaka (KMM) mempunyai kawasan lingkungan pengaruh
yang luas meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan seluruh Timur Sumatera walaupun
sempadannya tidak ditetapkan seperti sempadan negara moden.
F-Kedaulatan
H-Merupakan kekuasaaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah.
H-Kedaulatan merujuk juga kepada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sesebuah negara.
H-Kekuasaan membolehkannya menggubal dan melaksanakan undang-undang serta mempunyai hak mutlak
terhadap rakyatnya.
H-Bermakna Negara bebas dari campur tangan, paksaan atau penjajahan kuasa asing.
H-Kedaulatan pada zaman KMM,merujuk kepada raja yang memerintah,yang mewakili negara atau
kawasan pemerintahan.G-Lambang Negara
H-Simbol BM - Merupakan simbol atau identiti sesebuah negara.
- Contoh Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan
bangsa.
H-Raja,Agama dan - Sistem pemerintahan beraja,adapt istiadat Melayu, Bahasa Melayu dan agama islam
merupakan
H-Adat -warisan Kesultanan Melayu yang kekal hingga hari ini.
H-Nobat,Warna dan - Alat regalia,nobat,warna,bahasa,undang-undang,protocol dan adat istiadat adalah lambang
H-Protokol kebesaran sultan dan KMM.

H-Undang-undang
H-Asas Penguatkuasaan - Asas pembentukan negara dan bangsa.
- Penguatkuasaan undang-undang dilakukan untuk mengawal masyarakat melalui peraturan
yang telah diwartakan.
I- Kepentingan Keamanan - Kepentingan undang-undang dicipta adalah untuk :
- Memelihara keamanan dan melindungi rakyat.
- Menentukan struktur kerajaan,kehakiman, bahasa, agama dan kerakyatan diterima oleh
masyarakat.
- Zaman KMM terdapat dua sumber undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan
Undang-Undang Laut Melaka yang dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama islam.
- Hukum Kanun Melaka (HKM) mengandungi 44 fasal yang menyentuh tentang ;
H▪ Bidang kuasa raja dan pembesar.
H▪ Pantang larang di kalangan anggota masyarakat.
H▪ Hukuman terhadap kesalahan jenayah awam.
H▪ Undang-undang keluarga.
- Undang-undang laut Melaka (UULM) memperuntukkan perkara yang berkaitan dengan
tatacara pelayaran dilaut seperti :
H▪ Tanggungjawab pegawai kapal
H▪ Atucara pelayaran
H▪ Perniagaan
H▪ Bidang kuasa nakhoda kapal
H▪ Hukuman bagi kesalahan jenayah
J-Rakyat - Merupakan penduduk bagi sesebuah wilayah
- Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah
tersebut.
- Pada zaman KMM rakyat dikehendaki mentaati raja yang memerintah
- Sebagai tanda ketaatan rakyat bersedia mempertahankan negara, menghadiri adapt istiadat
kerajaan, mengadakan gotong royong dan kerahan tenaga.
K-Kerajaan - Badan yang bertanggungjawab :
H▪ Menguruskan pentadbiran
H▪ Menjaga keamanan
H▪ Mempertahankan kedaulatan negara
H▪ Menjalin hubungan diplomatic dengan negara lain
- Pada zaman sahulu, kerajaan hanya wujud apabila adanya raja
- Pada zaman KMM, Raja atau Sultan merupakan pemerintahan yang tertinggi dan dibantu oleh
pembesar iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana yang dikenali
sebagai Sistem Pembesar Empat Lipatan.

8 a) Terangkan Warisan Kesultanan Melaka kepada Negeri Melayu. (10m)
F-Sistem Pemerintahan
- Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak dan pahang berdasarkan sistem pemerintahan KMM.
- Warisan KMM seperti adapt istiadat Melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu berkembang di negeri-negeri tersebut.
F-Sistem Pentadiran
H-Asas - Kerajaan Johor, Perak, Pahang (JPP) diasaskan oleh kerabat diraja Melaka.
H-Sistem Pentadbiran - Mereka memakai gelaran sultan pada awal nama masing-masing
- Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa.
- Contoh putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta kerajaan
- Jika sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi takhta tersebut.
F-Sistem Pembesar Empat Lipatan
F-Persamaan - Kerajaan Johor, Perak dan Pahang mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan seperti di Melaka.
F-Perbezaan - Perbezaan sistem, hanya pada gelaran pembesarnya disebabkan perubahan semasa dan penyesuaian
dengan keadaan tempatan.
F-Udang-undang - Warisan Kesulatanan Melayu Melaka dapat dilihat dalam kitab undang-undang Johor, Perak dan
Pahang.
- Ketiga-tiga undang-undang itu disalin dan dipinda berdasarkan HKM untuk disesuaikan dengan
unsur tempatan.
- Contoh Undang-undang Pahang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyudin Syah pada tahun
1596 sangat dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.

b) Jelaskan isi kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor. (10m)
Latar belakang - Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar
- Merupakan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap dan dikuatkuasakan pada 1895
- Perlembagaan ini diasaskan mengikut perlembagaan barat dan dinamakan Undang-undang Tubuh
Kerajaan Johor.
Kandungan Mengandungi perkara :
Keturunan - Tentang keturunan sultan sebagai pewaris takhta.
Rakyat - Pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor.
Agama - Agama Islam sebagai agama rasmi negeri.
Syarat - Raja hendaklah berbangsa Melayu, lelaki, beragama Islam dan merupakan waris pemerintahan Johor.
Negeri - Raja, Menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerahkan negeri kepada Kuasa atau kerajaan
lain.
MB - Raja berhak memilih Menteri Besar.
Naib MB - Jawatan Naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri dengan perkenan Raja.
Majlis - Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada dua iaitu Majlis Negeri dan Jemaah Menteri.
mesyuarat - Majlis Negeri mempunyai kuasa perundangan.
kerajaan - Jemaah Menteri mempunyai kuasa pelaksanaan.
Majlis Negeri
Pengerusi Majlis - Dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai Yang Dipertua
- Berfungsi membantu raja dan jemaah menteri dalam mentadbir negeri dan rakyat.
Jemaah Menteri
Ahli - Terdiri daripada 8 hingga 12 orang pegawai kanan kerajaan menjadi ahli majlis.
Kelayakan - Mereka berbangsa Melayu, beragama Islam dan rakyat Johor
Taat Setia - Setiap pegawai kerajaan yang dilantik menjadi menteri hendaklah mengangkat sumpah dan
memberikan taat setia kepada Raja serta kerajaan Johor.
Persidangan - Persidangan diadakan sebulan sekali dan pada bila-bila masa apabila dikehendaki oleh raja atau
diminta Menteri Besar atau Naib Menteri Besar atau dengan permintaan 3 orang ahli Jemaah Menteri.
9 a) Jelaskan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan. (10m)

Latar Belakang - Sistem ini diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad 1 (1801 – 1836).
- Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran baginda.
Peranan Sultan - Baginda telah membentuk Sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan
Muhammad II Kelantan.
(1836 – 1886) - Terdapat 8 Jemaah Menteri dan setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar.

- Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing :
Jemaah Penasihat Raja ▪ Mengurus perkara & urusan penting yang bukan rahsia.
Jemaah Menteri Istana ▪ Mengurus istiadat diraja & istiadat rasmi seluruh negeri Kelantan
Jemaah Menteri Keadilan ▪ Mengendalikan urusan penting tentang keadilan & kehakiman
Jemaah Menteri Dalam Negeri ▪ Menjaga keamanan negeri
Jemaah Menteri Luar ▪ Menguruskan dasar dan hal ehwal luar negeri
Jemaah Menteri Perbendaharaan ▪ Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul
Jemaah Menteri Peperangan ▪ Menguruskan pertahanan & keamanan negeri.
Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri ▪ Menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri
1842 - Berlaku beberapa perubahan dalam struktur pentadbiran Kelantan.
Sultan - Telah menyingkirkan kerabat diraja yangterlibat dalam rebutan kuasa.
Muhammad - Menggantikan dengan golongan pembesar yang bergelar Wan dan Nik
II - Golongan ini membantu mengukuhkan kedudukan sultan dengan memberikan taat setia sepenuhnya.

Kandungan/ Ciri adat perpatih
Demokrasi - Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, rakyat menentu kedaulatan
Pemimpin - Perlantikan pemimpin (Yang Dipertuan Besar) dibuat daripada peringkat paling b
Wah iaitu Anak Buah diiuktiBuapak, Lemabaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang
Dipertuan Besar (YDB) dipilih secara demokrasi oleh Undang.
Lantik - Yang Dipertuan Besar tidakberhak melantik pembesar kerana perlantikan pembesar dibuat oleh
Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah.
Keputusan - Setiap keputusan YDB adalah berdasarkan perbincangan baginda dengan Undang.
Undang Hieraki - Di bawah Undang ialah Lembaga, Buapak dan Anak Buah.
YDB Undang - Pempimpin atau raja Negeri Sembilan
- Dianggap raja memerintah alam.
- Pemerintah tertinggi
- Penghulu atau ketua setiap luak (daerah).
- Bertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar.
Lembaga - Ketua suku anggota masyarakat bertanggungjawab terhadap suku masing-masing.
- Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang.
Buapak - Merupakan Ketua Perut (Ketua unit keluarga)
- Menjadi tempat rujukan setiap maslah terutama yang berkaitan dengan adat.
Anak Buah - Setiap anggota perut (unit keluarga) dikenali anak buah.BAB 4 - PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA MALAYSIA

1a ) Nyatakan sebab British menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948 (10m)
Melayu - Orang melayu dibawah Dato Onn melalui UMNO tegas menentang MU
Perpaduan - Raja dan orang melayu bersatu menentang MU denagn berbagai cara
Perlindungan - Raja dan orang melayu merjaya memujuk British melindungi orang melayu
Bekas - Bekas pegawai British seperti Frank Swetthen Maxwell, Winsfedt menolak dasar MU
Sokong - Pegawai British juga menyokong tuntutan agar orang melayu seperti Edward Gent, Malcolm
Mac Donald
Sederhana - Sikap politik Melayu yang sederhana mendorong British menerima tuntutan tanpa angkat
senjata
Merdeka - Orans melayu (UMNO), Raja-raja menolak MU bukan menuntut kemerdekaan
Bimbang - British bimbang orang melayu dipengaruhi oleh parti Radikal yang menyokong Indonesia
seperti PKMM, API, AWAS, BATAS
Piagam - PBB mengeluarkan Piagam Atlantik 1945 yang menentang penjajahan baru

b ) Jelaskan ciri-ciri utama perjanjian PTM 1948 (10m)
Persekutuan - Gabungan 11 buah negeri dalam kerajaan berpusat persekutuan
Ketua - Ketua Pesuruhjaya Tinggi British
Raja - Seorang Raja Berpelembagaan diwujudkan
Bahagi - Pembahagian kuasa dalam senarai Persekutuan / Senarai Negeri
Lindung - Pesuruhjaya British melindungi hak keistimewaan orang melayu

2 a ) Apakah tuntutan orang melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 (10m)
Tokoh - UMNO dan Raja-raja melayu menolak semua semua prinsip MU
Persekutuan - Mereka ingin persekutuan seperti Negara Malaysia Bersekutu
Kerakyatan - Menolak kerakyatan Jus Soli yang terbuka
Lindung - Mendesak dasar perlindungan terhadap orang melayu
Raja - Menuntut hak kedaulatan raja melayu diakui semula

b ) Jelaskan Rukun 13 (10m)
Menentang - Kumpulan yang menentang pergerakan Sarawak kepada kerajaan British
Sulit - Pakatan sulit golongan muda danterpelajar Sarawak
Pemuda - Terdiri daripada PKMS, Barisan Pemuda Sarawak, Pemuda Melayu, Pemuda Sibu
Kakitangan - Kakitangan Awam meleyakkan jawatan 338 yang diambil oleh Melaka
Tindakbalas - Satu tindakbalas daripada tekanan British supaya menyokong Sarawak disahkan

3 a ) Bezakan rakyat raja melayu dengan rakyat British (5m)
Rakyat Melayu - Orang melayu yang lahir di negeri melayu yang diperintah oleh raja-raja melayu
Rakyat - Rakyat yang tinggal / lahir di Pulau Pinang, Melaka, Singapura yang diperintah secara
langsung (Negeri Selat)

b ) Mengapakah orang Dagang dan Radikal tentang PKM 1948 (10m)
Tidak - Persekutuan tidak mewakili semua pihak seperti orang dagang
Republik - Golongan radikal ingin membentuk repulik
Penuh - Menuntut kemerdekaan penuh daripada British
Perkembangan - Menyokong perkembangan rakyat dilaksanakan
British - Kerajaan British tidak meminta pandangan mereka orang dagang, AMCJA, PUTERA

4 a) Apakah faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. (10m)
- Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tidak menggalakkan penjajah baru,
sebaliknya meminta negara kolonial memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan.
- British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti
PKMM, API, AWAS da BATAS.
- UMNO dan Raja-raja Melayu hanya menolak MU dan tidak menuntut kemderkaan.
- Ketegasan oranG Melayu membantah Malayan Union di bawah pimpinan Dato’ Onn bin Jaafar
- Sikap politik orang Melayu yang sederhana seperti menulis dalam akhbar, berdemonstrasi, berkongres dan memujuk
Rajaraja Melayu menentang MU. Mereka tidak mengangkat senjata seperti Parti Komunis Malaya (PKM).
- Perpaduan di kalangan orang Melayu terdiri dari pada golongan raja dan rakyat.
- Sokongan bekas pegawai British seperti Sir Frank Swettenham, Sir R.O. Winstedt, Sir George Maxwell dan Sir Cecil
Clementi. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu.
- Sokongan daripada pegawai tinggi British seperti Sir Malcolm Mac Donald, Sir Edward Gent dan LD Gammans.

b) Terangkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. (10m)
- Ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Raja-raja Melayu dengan British di King’s House, Kuala Lumpur dan
Persekutuan Tanah Melayu ditubuh dengan rasminya pada 1 Februari 1948.
- Ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948:
▪ Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri.
▪ Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
▪ Perlindungan khas diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
▪ Konsep raja berpelembagaan diwujudkan.
▪ Senarai persekutuan dan Senarai Negeri diwujudkan.
▪ Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa Melayu.
- Perjanjian Persekutuan 1948 juga menjelaskan perkara berikut:
▪ Syarat kerakyatan diperketatkan. Prinsip kerakyatan Jus Soli adalah untuk Rakyat Raja Melayu (bagi negeri Melayu)
dan Rakyat British bagi negeri-negeri selat (melaka dan Pulau Pinang).
▪ British mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini memang
diakui oleh British sejak Perjanjian Pangkor 1874.
▪ Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya yang jelas dalam pentadbiran, dan setiap
negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British yang dikenali sebagai Undang-undang
Tubuh Negeri yang digunakan sehingga hari ini.

1 comment:

Anonymous said...

cgu.. bleh tlg upload soalan ramalan utk spm dr form 4 - form 5??...(jangan letak jwpn )... dr satu bab ke satu bab mengikut urutan